Rozvádzač

Výroba rozvádzačov

Jednou z našich hlavných činnosti je výroba rozvádzačov NN. Ponúkame zákazkovú výrobu týchto skupín rozvádzačov:

 • výkonové nízkonapäťové priemyselné rozvádzače
 • rozvádzače elektromerové
 • rozvádzače bytové, domové
 • rozvádzače pre obchodné jednotky, obchodné centrá
 • rozvádzače priemyselné výkonové
 • rozvádzače fotovoltické AC a DC
 • rozvádzače staveniskové
 • rozvádzače pre inteligentnú inštaláciu /Niko home control, Loxone/
 • rozvádzače dizajnové do otvorených priestorov
 • zásuvkové skrine a kryté prípojnicové rozvody

Na výrobu rozvádzačov používame len kvalitné a časom overené komponenty od firiem ako Legrand, Schrack, Eaton, Eti, Dehn, OEZ.

Súčasťou každého predaného rozvádzača je technická dokumentácia, protokol o kusovej skúške, ES vyhlásenie o zhode, pokyny pre prevádzku a údržbu rozvádzača. Predajom rozvádzača naše služby nekončia, ponúkame:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • zapojenie rozvádzača na mieste inštalácie, spustenie do prevádzky
 • revízie, servis a poradenstvo