Sídlo spoločnosti

O nás

Firma ELMS, s.r.o vznikla v roku 2010. Vzniku predchádzalo živnostenské podnikanie od roku 2003. Hlavným zameraním firmy boli elektromontážne práce.

V polovici roku 2013 firma Elms, s.r.o značne zmenila organizačnú štruktúru so zámerom rozšírenia služieb smerom ku komplexnej realizácii projektov s dodávkou materiálu. Hlavným cieľom bolo osloviť a nadviazať spoluprácu so slušnými a finančne stabilnými stavebnými spoločnosťami a investormi v regióne. Zmena nám priniesla v nasledujúcich rokoch viaceré zaujímavé zrealizované projekty. Od roku 2023 spoločnosť sídli v nových priestoroch a do portfólia ponúkaných služieb pribudla výroba rozvádzačov NN.

V súčasnosti je spoločnosť ELMS, s.r.o jedným z lídrov v oblasti elektrických inštalácii v regióne.

Našou základnou filozofiou je dodanie diela v dohodnutom termíne, dodržanie požadovanej kvality za prijateľnú cenu. To dosahujeme najmä:

  • optimalizáciou nákladov, dodávkou kvalitných prvkov od renomovaných dodávateľov
  • individuálnym prístupom k obchodným partnerom aj k vlastným zamestnancom
  • dlhoročnými skúsenosťami našich vedúcich pracovníkov
  • pravidelnými odbornými školeniami zamestnancov
  • v neposlednom rade včasnými úhradami faktúr za dodané služby a materiál od našich subdodávateľov