Fotovoltika

Fotovoltika

Jednou z činností, ktorou sa zaoberáme je kompletná dodávka a montáž fotovoltickej elektrárne (FVE) inak nazývanej aj lokálny zdroj (LZ). Venujeme sa prevažne riešeniam, kde to dáva ekonomický a ekologický zmysel – fotovoltika pre firmy. Tím našich pracovníkov je odborne spôsobilý a zaškolený dodávateľom komponentov.

Realizujeme:

  • dodávka a montáž kvalitných FVE panelov
  • dodávka a montáž nosných konštrukcii pre FVE na rovné aj šikmé strechy
  • dodávka a montáž meničov, AC a DC rozvádzačov, batérii a optimizérov
  • elektrická inštalácia, zapojenie, odskúšanie a spustenie
  • v prípade potreby úpravy bleskozvodov
  • revízie, servis a poradenstvo

Pri realizácii spolupracujeme so spoločnosťou Viessmann – popredným dodávateľom kompletných riešení v oblasti fotovoltiky. Meniče (invertory) preferujeme od spoločností Huawei a Solax.

Hlavné benefity FVE:

  • zníženie spotreby energie zo siete = nižší účet za energie
  • ekológia, solárna energia je obnoviteľný zdroj
  • dlhodobé zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti
  • kredit ekologicky a ekonomicky zmýšľajúcej spoločnosti
Fotovoltika alebo fotovoltaika? Napriek tomu, že podľa štatistiky 96% používateľov vyhľadáva slovo fotovoltaicky, fotovoltaika, anglickému podstatnému photovoltaics zodpovedá v slovenčine podstatné meno fotovoltika. Zdroj: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV.