Šumavská Tower

Administratívna budova Šumavská Tower Brno

Administratívna budova Šumavská Tower je sústava ,,zatiaľ´´ troch výškových kancelársky budov v Brne na ktorom firma ELMS s.r.o realizovala v budove kompletnú dodávku technologického zariadenia budovy. Viac o projekte na https://www.sumavskatower.cz

Realizácia Budova A: 10/2021 – 02/2023
Rozsah: TZB /elektroinštalácia silnoprúd, slaboprúd, MAR, vzduchotechnika, klimatizácia, rozvod požiarnej vody, zdravotechnika/
Objem zákazky: viac ako 100 Mil. CZK
Zadávateľ: Agrie Office s.r.o