Černý Most

Centrum Černý Most Praha

Centrum Černý Most je zákazka veľkého rozsahu nachádzajúca sa v mestskej časti Praha 9.

Realizácia: 3/2012 až 6/2013
Rozsah: elektromontážne práce silnoprúd
Objem prác: viac ako 10 Mil. CZK
Zadávateľ: Afcon Power & Automation s.r.o.