Rozvádzač

SCG Rožnov pod Rahoštem

SCG Rožnov pod Radhoštem je administratívna budova obsahujúca aj výrobnú čast.

Realizácia: 7/2011 – 12/2011
Rozsah: elektromontážne práce – slaboprúd (EPS, EZS, PR, ŠK)
Zadávateľ: Sitel, spol s.r.o